Naša ponudba - S čim se ukvarjamo

VIGO d.o.o. JESENICE je privatno podjetje, ustanovljeno leta 1993.

 

Naši vodilni in operativni  delavci z dolgoletnimi izkušnjami pri izgradnji, vzdrževanju in remontiranju industrijskih peči in drugih toplotnih agregatov in vsa gradbena dela, so garancija, da bomo zaupana nam dela tudi v bodoče opravljali uspešno kot doslej.

 

Kvalitetno, z pogostimi inovacijami in izboljšavami, izvršujemo remonte  v železarnah, cementarnah, livarnah, opekarnah, v prehrambeni in lesno predelovani industriji.

 

Naše  kupce ter investitorje oskrbujemo z materiali vseh večjih priznanih proizvajalcev Evrope kot CIMERYS (LAFARGE, PLIBRICO), predvsem pa z materiali firme RATH , s katero imamo podpisano pogodbo o zastopstvu in konsignaciji.

 

Za samo izvedbo projektov v sodelovanju z različnimi projektivnimi biroji izdelujemo tudi projektno dokumentacijo, tesno sodelujemo tudi z enginering službami naših dobaviteljev.

Z našo dejavnostjo smo prisotni predvsem v:

- jeklarski industriji

- cementarnah

- livarnah aluminija

- kemični industriji

- energetiki

- lesno predelovalni industriji

- kovinsko predelovalni industriji ter v

- gradbeni industriji

Obzidujemo, vzdržujemo in saniramo naslednje toplotne agregate:

- žarilne peči

- normalizirne peči

- dozirne peči aluminija

- kalilne peči

- kovaške peči

- komorne peči v industriji keramike

- ponovčne peči in ponovce

- receptorje

- rotacijske peči za izdelavo cementa

- sušilne naprave v lesni industriji

- tunelske peči

>  14-09-2009 (21:33)
Posamezne strani in grafika so avtorsko za?詴ene PMeja蠱999-200 All Rights Reserved primej@primej.com*